Psihozon

PSIHOZON je organizacija civilnog društva osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pružanja podrške razvoju pojedinaca/-ki i grupa, posebno ranjivih i marginalizovanih.

Naše aktivnosti su usmerene na afirmaciju i usvajanje zdravih, pozitivnih stilova života, ostvarenje psihološkog blagostanja, kao i očuvanje, zaštitu i unapređenje zdravlja, sa akcentom na psihičko zdravlje, kroz: edukaciju, informisanje, istraživanje, prevenciju, promociju i afirmaciju zdravih životnih stilova, aktivnosti i vrednosti, podsticanje ličnog i profesinalnog razvoja, pružanje psihološke podrške i pomoći, osnaživanje, psihološko savetovanje, psihoterapiju i druge stručno vođene aktivnosti, služeći se najnovijim saznanjima koja proizilaze iz različite oblasti psihologije, kao i srodnih naučnih disciplina, kao i kroz međusektorsku i međustrukovnu saradnju.

U ostvarivanju naših ciljeva, sarađujemo sa različitim institucijama i organizacijama, na svim nivoima.

O našem radu redovno izveštavamo širu i stručnu javnost, kroz dostupne pisane i elektronske medije.

CILJEVI PSIHOZON-a su: individualni rast svakog čoveka, kao i unapređenje društva u celini. U ostvarivanju naših ciljeva, rukovodimo se poštovanjem ljudskih prava, privatnosti, uvažavanjem individualnih potencijala, mogućnosti i različitosti, rukovodeći se etičkim načelima struke kojoj pripadamo.